Hesby kirke

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styrets leder på epost silje@stavangersvommeklubb.no senest 9. mars 2022. Følgende mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Read More