Påbygg og ombygging

Vi kan hjelpe deg fra planlegging og utredning av muligheter, til gjennomføringen av påbygget.

Hesby kirke Hesbyvegen 57-64

Denne problemstillingen kommer som oftest når boligen blir for liten. Alternativet blir da enten å flytte eller bygge på huset. Et godt alternativ er da et påbygg.

Boligen kan også gjerne tilpasses familiens behov med en ombygging hvis ikke det er nødvendig med mer plass.

Utvidelse av boligens areal kan gjøres på mange måter. Dette er avhengig av boligens opprinnelige utforming samt myndighetenes regulering av område der du bor.

Vi kan hjelpe deg fra planlegging og utredning av muligheter, til gjennomføringen av påbygget.