Om oss

Selskapet ble etablert i 1962 og har i dag over 30 ansatte.

Siden 1962

Selskapet Murmester Haldor Meling, tidligere Murmester H. Meling, ble etablert i 1962 og har vært i kontinuerlig drift siden.

Daglig ledelse av selskapet fra etablering til 1.1.2000 har vært ivaretatt av Haldor Meling. Fra samme dato er daglig ledelse overtatt av Hans Kristian Meling.

Selskapet har for tiden 30 ansatte , hvorav 1 med mesterbrev, 11 svenner , 3 lærlinger og 1 hjelpearbeidere.

Fra juni d.å. er det ansatt ny medarbeider for å ivareta kontorfunksjonen.

logo-tools

Fra etablering til dags dato har selskapet hatt en sikker og forsvarlig økonomisk drift og har ikke vært i konflikt med myndigheter, oppdragsgivere, samarbeidspartnere eller
ansatte.

Selskapets virksomhet dekker alle aktiviteter innen fagfeltet, men er primært rettet mot større oppdrag/byggverk.

Av større byggverk kan refereres til Madlamark kirke, hvor det blant annet er benyttet bærende teglkonstruksjoner. For øvrig er kirken ut- og innvendig hovedsakelig utført med tegl forblending.

ansatte Murmester Meling

Selskapet har rammeavtale med Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola kommune. Dette gjelder for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, restaurering og oppgradering av kommunale byggverk, herunderstørre membran og våtromsarbeider, brannseksjonering og riving/sanering av asbest.

Selskapet har også gjennomført større restaureringsarbeider på verneverdige og historiske byggverk som Stavanger domkirke i samarbeid med Nidarosdomens restaureringsarbeid og Riksantikvaren.

Den 5. januar 2004 inngikk firma rammeavtale med HELSE VEST.

All drift er underlagt etablerte og implementerte Kvalitetssikrings- og Intern- kontrollsystem. Sistnevnte også underlagt kontroll og bistand ved Aktiv HMS.

Byggrestaurering AS

Gamle bygninger er en viktig del av vår kulturarv og Byggrestaurering AS påtar seg større restaureringsarbeider på verneverdige og historiske byggverk.