om-oss

Selskapet Murmester Haldor Meling, tidligere Murmester H. Meling, ble etablert i 1962 og har vært i kontinuerlig drift siden.

Daglig ledelse av selskapet fra etablering til 1.1.2000 har vært ivaretatt av Haldor Meling. Fra samme dato er daglig ledelse overtatt av Hans Kristian Meling.

Selskapet har for tiden 15 ansatte , hvorav 1 med mesterbrev, 11 svenner , 3 lærlinger og 1 hjelpearbeidere.

Fra juni d.å. er det ansatt ny medarbeider for å ivareta kontorfunksjonen.

Fra etablering til dags dato har selskapet hatt en sikker og forsvarlig økonomisk drift og har ikke vært i konflikt med myndigheter, oppdragsgivere, samarbeidspartnere eller
ansatte.

Selskapets virksomhet dekker alle aktiviteter innen fagfeltet, men er primært rettet mot større oppdrag/byggverk.

Av større byggverk kan refereres til Madlamark kirke, hvor det blant annet er benyttet bærende teglkonstruksjoner. For øvrig er kirken ut- og innvendig hovedsakelig utført
med tegl forblending.

Selskapet har hatt en rammeavtale med Stavanger og Sandnes kommune for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, restaurering og oppgradering av kommunale byggverk, herunderstørre membran og våtromsarbeider, brannseksjonering og riving/sanering av asbest.

Selskapet har også gjennomført større restaureringsarbeider på verneverdige og historiske byggverk så som Stavanger domkirke i samarbeid med Nidarosdomens
restaureringsarbeidere og Riksantikvaren.

Den 5. januar 2004 inngikk firma rammeavtale med HELSE VEST.

All drift er underlagt etablerte og implementerte Kvalitetssikrings- og Intern- kontrollsystem. Sistnevnte også underlagt kontroll og bistand ved Helse, Sikkerhets- og Miljøgruppen v/lege Rolf Stangeland.