Hesby kirke

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styrets leder på epost silje@stavangersvommeklubb.no senest 9. mars 2022. Følgende mal skal brukes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Hesby kirke Hesbyvegen 57-59