Rehabilitering og oppussing

Alle bygg og materialer har sin levetid. Vi har kunnskap om materialers samspill og hvordan man fletter sammen gamle og nye løsninger

Kunnskap om hvordan nye og gamle materialer samvirker er essensielt for et vellykket resultat som skal stå seg over tid.

Feil bruk av materialer og løsninger kan gi større skader på bygget i det lange løp