Rehabilitering og oppussing

Rehab er viktig for at blant annet fasaden skal holde seg fin i flere år.

Rehab er viktig for at blant annet fasaden skal holde seg fin i flere år. Dersom man ikke gjør skikkelig murerarbeid i grunn blir produktet sjeldent tilfredstillende og da hjelper det lite med maling.

Vi har lang erfaring med rehabilitering av fasader.

Når en fasade skal rehabiliteres er det viktig med god kommunikasjon mellom våre murere og malere. Dette er viktig for å få et best mulig resultat.