Et større byggverk hvor det blant annet er benyttet bærende teglkonstruksjoner. For øvrig er kirken ut- og innvendig hovedsakelig utført
med tegl forblending.