Madlamark kirke

Et større byggverk hvor det blant annet er benyttet bærende teglkonstruksjoner.

madlamark_kirke

Et større byggverk hvor det blant annet er benyttet bærende teglkonstruksjoner. For øvrig er kirken ut- og innvendig hovedsakelig utført med tegl forblending.