Her er et av vår prosjekter på rehabilitering av pumpestasjon i Kvernevik.